Blenderprioritet:

I tillegg til å lese, ta en titt på vår youtube video om blender.

Det finnes en hel liten verden av funksjoner på dagens fotoapparat, men de mest grunnleggende å starte med er:

 • Lukker
 • Blender
 • ISO
 • Over/under eksponering

Lukker og blender bestemmer hvor mye lys du vil slippe inn på bildebrikken. Slipper man inn for mye så blir bildet alt for lyst og det er umulig å se hva man egentlig tar bilde av, det samme gjelder hvis det kommer inn for lite lys så bildet blir alt for mørkt. Lukker og Blender er derfor aller viktigst å kunne kontrollere. Deretter kommer ISO som påvirker hvor følsomt kameraet er for lys. En høy ISO gjør at kameraet vil kunne fotografere en stjernehimmel uten noen bevegelser på stjernene, men bruker man høy ISO i dagslys vil bildene ofte bli for lyse og nesten helt hvite.

Over/under eksponering er en funksjon hvor du kan finjustere hvor lyst/mørkt et bilde skal være.

Programmene på kameraet som du kan styre disse er:

 • Lukkerprioritet (S eller Tv på kameraet)
 • Blenderprioritet (A eller Av på kameraet)
 • Manuell (M)
 • Program (P)

Samtlige forhåndsinstilte løsninger som kameraet har er en kombinasjon av disse som produsenten av kameraet mener det er best å bruke.Symbolet med fjell gir en minst mulig blenderåpning for å få stor dybdeskarphet, Symbolet for «sport» gir raskere lukkertid for å «fryse» bevegelser. Dette kan du fint få til på noen sekunder med manuell innstilling og du kan justere bildet til å bli akkurat slik du vil ha det selv.

Får du litt trening i å bruke de manuelle innstillingene på kameraet vil du kunne jobbe mer effektivt enn med forhåndsinnstillinger.

Hva er Blenderprioritet?

Blenderen fungerer som pupillen i et øye. Blir det lite lys så trenger den å åpnes for å slippe inn mer lys, hvis noen ser mot f.eks en lommelykt så lukker pupillen seg for å begrense lyset.

Det samme skjer i kameraet, men det er noen effekter av blenderen som du trenger å være klar over for å kunne justere effekten i et bilde.

Hvis du velger A eller Av på kameraet så styrer du hvor stor lysåpning objektivet skal ha.

Effekter av Blender:

Kort sagt så gjør en stor lysåpning at bakgrunnen blir uskarp og en liten lysåpning at du får større dybdeskarphet. Den gir også andre effekter som «stjerneeffekt» i gatelys hvis man ønsker det.

Har du en bakgrunn som er veldig forstyrrende eller det er viktig å finjustere hvor «dypt» inn i bildet man skal ha det skarpt så er Blenderprioritet viktigst. Det er også den funksjonen som gir best kontroll ved studiofotografering.

Blenderen er ofte en av de funksjonene som gir en prisforskjell på objektiver og utstyr. Mye av dette er grunnet i at blenderen står i forhold til diameteren på linsene i objektivet.

Hvordan endre blenderåpning:

 1. Sett menyhjulet på A eller Av
 2. Snurr på velgerhjulet på kameraet
 3. Se at verdien «f» endrer seg til større eller mindre tall

 

Liten blenderåpning

Liten blenderåpning brukes for å få skarpere bakgrunn (stor dybdeskarphet) og for å begrense lyset ved f.eks skarpt sollys. Kan også brukes til å få «stjerneeffekt» i f.eks gatelamper.
Liten blenderåpning F.22, man kan tydelig se at det er gress i bakgrunnen, eikene og tannhjulene er gradvis skarpe frem til fokuspunktet.
F10, Pipa er her klarere enn på blender F2.8 selv om fokuspunktet er det samme (lampen i forgrunnen).

 

 

Stor blenderåpning:

Stor blenderåpning brukes for å få uskarp bakgrunn (liten dybdeskarphet) og for å slippe inn mer lys til bildebrikken.
Blenderåpningen her er F2.8, det vil si en stor blenderåpning. Jo lenger bak fokuspunktet man ser, jo mer uklart blir bildet.
F2.8

Blenderåpningen har et større tall jo mindre åpningen er og dette er fordi lysåpningen blir oppdelt i flere deler. For å ta et praktisk eksempel. Er lysåpningen 56mm, vil den på blender 5,6 være 10 mm (56/5,6), blender 10 vil gi 5,6mm (56/10). Å beregne lysåpning tar vi for oss på kurs nivå 2.

Blenderåpninger på de fleste objektiv varierer fra F2.8 til F32, unntak finnes i begge ender av skalaen.

 

OPPGAVE:

Bruk en standard linse og sett et glass med vann på et bord. Legg fotoapparatet ca 1 meter unna glasset og ta 4 bilder med forskjellig blender.

Når prioriterer du blender?

 

I motiver der det ikke er noen bevegelse vil A være et naturlig førstevalg og andre motiver der man ikke må fryse bevegelser. Blenderprioritet er også ofte et førstevalg i studiofotografering.

Bildene over har ingen bevegelse og kameraet står på stativ så lukkertiden vil da være uvesentlig for et bra bilde.

Et ekte hjem trenger bilder på veggen