Displayet på kameraet

Mange display/skjermer har samme informasjon uavhengig av hvilket kamera du bruker, men endringer og forbedringer skjer konstant så bildene under kan være litt ulike hva du har. Selv bruker jeg Nikon og i så måte har jeg ikke alt for mye praktisk erfaring med Canon sine løsninger.

Nikon Display (D800):

Nikon Display. Trykk på «I» på baksiden av kameraet for å få den fram under fotografering.

Her er Canon sitt display:

Bilderesultater for canon eos display

Bilderesultater for canon eos display explained

M = Manuell program valgt. Her kan det stå Tv, Av, P avhengig av hvilken prioritering man gjør.

1/125 = Lukkeren er stilt inn på 1/125 sekund

F5.6= Blenderverdien,F5.6 er ganske stor åpning, jo høyere tall jo mindre lysåpning

ISO Auto = Kameraet velger den ISO-verdien som passer best til valgene brukeren gjør på blender og lukker

-2 til +2 = hvor mye du ønsker og over – eller undereksponere bildet. (-2, kameraet slipper inn mindre lys en anbefalt, +2, kameraet slipper inn mer lys.

Symbol med lyn = Blitz, her vises også om blits er over eller under eksponert.

Metering Mode = hvor i bildet kameraet måler lyset. Her finnes punkt, sentrumsdominert (som er valgt på bildet her) og Matrix som måler lyset over hele bildeflaten.

AF point = hvilket fokuspunkt som er valgt

Picture style = forhåndsinstilte verdier på f.eks fargemetning

L = Kvalitet og filformat på bildet. L står for «large» noe som vanligvis er en JPG – fil. RAW fil er anbefalt ettersom kameraet da ikke justerer noen verdier i bildet når det lagres, og redigeringsprogram har da mer informasjon å bruke for å justere bildet.

Drive Mode: Enkelt bilde eller seriefotografering. Står den på Enkelt bilde vil man bare få ett bilde når utløserknappen holdes nede. Har man seriefotografering vil kameraet ta bilder hele tiden mens lukkeren holdes nede.

Tall= Viser hvor mange bilder (eksponeringer) som gjennstår før minnekortet er fullt.

AWB = Automatisk hvitbalanse, hvitbalansen er der for å justere fargetemperaturen til lyskilden. Hvis lyskilden er et lysrør vil det ha en annen farge (temperatur) enn hvis sola er lyskilden. Hvitbalansen skal kompensere dette så fargene i bildet blir mest mulig riktig.

MF=Hvilket type fokus som er valgt. MF= Manuell fokus, du har også Single focus og Continous eller Servo focus (følgefokus).

Symbol med en person: Funksjon for at kameraet optimaliserer lyset i bildet. På Canon fungerer denne kun på JPG-filer (ikke RAW).

Et ekte hjem trenger bilder på veggen