ISO – Multiverktøyet

Det finnes en hel liten verden av funksjoner på dagens fotoapparat, men de mest grunnleggende å starte med er:

 • Lukker
 • Blender
 • ISO
 • Over/under eksponering

Lukker og blender bestemmer hvor mye lys du vil slippe inn på bildebrikken. Slipper man inn for mye så blir bildet alt for lyst og det er umulig å se hva man egentlig tar bilde av, det samme gjelder hvis det kommer inn for lite lys så bildet blir alt for mørkt. Lukker og Blender er derfor aller viktigst å kunne kontrollere. Deretter kommer ISO som påvirker hvor følsomt kameraet er for lys. En høy ISO gjør at kameraet vil kunne fotografere en stjernehimmel uten noen bevegelser på stjernene, men bruker man høy ISO i dagslys vil bildene ofte bli for lyse og nesten helt hvite.

Over/under eksponering er en funksjon hvor du kan finjustere hvor lyst/mørkt et bilde skal være.

Programmene på kameraet som du kan styre disse er:

 • Lukkerprioritet (S eller Tv på kameraet)
 • Blenderprioritet (A eller Av på kameraet)
 • Manuell (M)
 • Program (P)

Samtlige forhåndsinstilte løsninger som kameraet har er en kombinasjon av disse som produsenten av kameraet mener det er best å bruke.Symbolet med fjell gir en minst mulig blenderåpning for å få stor dybdeskarphet, Symbolet for «sport» gir raskere lukkertid for å «fryse» bevegelser. Dette kan du fint få til på noen sekunder med manuell innstilling og du kan justere bildet til å bli akkurat slik du vil ha det selv.

Får du litt trening i å bruke de manuelle innstillingene på kameraet vil du kunne jobbe mer effektivt enn med forhåndsinnstillinger.

HVA ER ISO

ISO er en verdi som stammer fra fotografering med film og hadde med hvor følsom filmen var for lys. Opprinnelig var det sølvpartikler som fanget opp lyset og jo større partikler jo mer lysfølsom ble filmen. Problemet som oppsto med for store partikler var at bildene ble veldig grovkornete og mistet mye av glansen.

I den digitale verden fungerer det på en litt annen måte selv om effekten er fortsatt at lysfølsomheten til bildebrikken i fotoapparatet blir mer følsom for lys. Problemene som kan oppstå ved for høy ISO er i dag at bildet kan bli kornete eller får rød/grønn fargestikk. Ofte kan bildet ser OK ut på en skjerm, men hvis det blir printet så synes det bedre.

Effekten av å justere ISO:

Det gjør at hvis man ikke greier å få rask nok lukkertid fordi sola har gått ned så kan man øke ISO og dermed også få en raskere lukkertid, dette er spesielt viktig ved objekt som beveger seg raskt eller om man ikke kan bruke stativ/støtte når det er lite lys.

Her er det ISO 800, bildet under er ISO 400 og alle andre innstilinger er like. Du ser at ISO 800 blir lysere enn 400.
ISO 400, Sammenlign med bildet over for å se forskjellen på lys. Alle andre innstillinger er like (s1/8000, F2.8

Den kan også brukes for å få en bedre dybdeskarphet i bildet ved at man kan oppnå en mindre blenderåpning ved å øke ISO.

ISO er den delen av de grunnleggende funksjonene på et kamera som har blitt forbedret mest de siste 10 årene. Når jeg skaffet med en Nikon D100 i 2004 var det ikke mulig å gå over ISO 800 uten å få sjenerende fargestøy på print. Dette var ganske likt både på D200 og D300 og mye av problematikken var nok i antall pixler som ble presset inn på bildebrikkene slik at størrelsen på en pixel ble også ekstremt liten.

For å finne ut begrensningene til ditt kamera anbefaler jeg å søke litt på nett, men det mest verdifulle er å prøve det på egenhånd. Gå ut på en overskyet dag og ta bilder av noe som har god kontrast med forskjellige ISO-verdier. Når du sjekker bildene på pc er det viktig at du forstørrer disse på skjermen for å få mer informasjon om hvordan bildet forandrer seg.

Når fullformat kamera kom for fullt ble forbedringen merkbar mye større og nå er det ikke umulig å få god kvalitet på 12800 ISO, noe som skaper store muligheter for fotografen. Noen kamera leverer nå ISO-verdier opp til ISO 51200. Mye av grunnen til dette er ofte at datamaskinen i kameraet kompenserer og fikser mange av fargefeilene som oppstår ved høy ISO.

Regelen ved fotografering er uansett å holde ISO så lav som mulig. Mange fotoapparat er kalibrert på 100 eller 200 ISO og det betyr at dette er den beste innstillingen for kameraet.

Hvordan endre ISO

Finn en knapp på kameraet ditt hvor det står «ISO» og trykk den ned for så å dreie på funksjonshjulet så vil verdiene endre seg.

Verdiene til ISO er:

 • 100
 • 125
 • 160
 • 200
 • 250
 • 320
 • 400
 • 500
 • 640
 • 800
 • 1000
 • 1250
 • 1600
 • 2000
 • 2500
 • 3200
 • 4000
 • 5000
 • 6400

Høyere ISO tall vil kunne finnes på enkelte fotoapparat og ved bruk av AUTO ISO kan du se andre verdier enn standardverdier.

De fleste digitale fotoapparat har nå også en funksjon som heter AUTO ISO og som gjør at du ikke trenger å tenke på justeringen av ISO. Denne funksjonen gjør noen ganger at kameraet velger en verdi som gir støy og det er da risiko for et ødelagt bilde. Det som er viktig å tenke på med AUTO ISO er at man ofte kan stille inn en begrensning som gjør at du kan la kameraet maksimalt velge f.eks 1250ISO for å sikre at bildene ikke får for mye fargestøy.

Legg merke til at ISO her er 320 og er valgt manuelt (det står ikke ISO AUTO over 320)
Plender er her 1/10s og kameraet velger ISO 800
Blender er her 1 sek og slipper inn mer lys enn på forrige bildet. Kameraet justerer da ISO til 100

Vi kommer mer inn på bruk av ISO i de neste kapitlene der det er snakk om å legge til rette for at bildet blir nøyaktig som du selv vil. Hovedpoenget, og fordelen med ISO er at man kan, dersom fordelene krever det, fotografere i mindre lys og få en god kvalitet enn hvis man ikke kunne justere den. Fordelene er mange, ulempen er evt fargestøy og kornete bilder så bruk den laveste innstillingen som er mulig for bildene du skal ta.

Et ekte hjem trenger bilder på veggen