OPPBYGGING AV BILDER

Her er det en del regler som er smarte og følge og de fleste krever bare sunn fornuft, samtidig som det er noen som er mer tekniske og som ofte også kommer til nytte i redigering.

DET GRUNNLEGGENDE

Noe av dette er nevnt i tidligere avsnitt og det er

  1. Fokuspunkt
  2. Renhold/klargjøring
  3. Stødig kamera

Disse tre punktene er uansett viktigst her ettersom uansett hvor teknisk riktig er bilde er så blir det utvilsomt ikke bra hvis det er uklart og fullt av flekker. Verdens beste fotograf kan nok ta nesten hvilket som helst kamera og ta bra bilder så lenge de tre tingene er på plass.

Disse punktene er beskrevet mer på første siden i dette kurset, men gjør det grunnleggende riktig så kan mye reddes i etterkant.

FOR – MELLOM-BAKGRUNN

De aller fleste bilder følger denne regelen og det er en del av historien som bildet gjerne skal fortelle. Forgrunn og bakgrunn blir også ofte glemt så det dukker opp forstyrrende element som ikke har noe i et bilde å gjøre.

Fokuspunktet er et vesentlig valg i komposisjonen, bildet under har fokuspunktet nedenfor første vindusrekke og en blenderåpning som gjør at dybdeskarpheten blir riktig.

Forgrunnen her er pisolmunningene og bygningene danner mellomgrunn. Bakgrunnen gjør seg godt i form av et grått skydekke som får fra farger og kontraster i resten av bildet. Bildet er også delt opp i tre deler vertikalt. Bygning på venstre, himmel i midten og bygning på høyre side.


Forgrunn her er snuta på bilden, mellomgrunn er eksosrør og speil mens bakgrunnen består av skog.
Tredelingen her er over skjermene, toppen av «snuta» og himmelen som tredje delen.


BRUK AV LINJER OG DIAGONALER

Bildet under er fra Color Festival og viser hvor avgjørende det kan være å legge til en linje i bildet som både fungerer som forgrunn og blir en ledelinje innover i bildet. Dette får øyet til å trekke automatisk innover i bildet og det gir et innblikk i hvor lang båten er.

Ledelinje er viktig på mange bilder. Du ser også en vertikal tredeling med Styrhuset på Color Line og båten til høyre. På den måten blir det to linjer som «deler opp» bildet i tre like store seksjoner. Speilbildet i vinduene og de røde punktene framover hjelper til med ledelinje og kontraster.

Et ekte hjem trenger bilder på veggen